Drogi Czytelniku!

Czy wiesz, co grozi najmłodszym użytkownikom sieci? Firma badawcza Gemius SA we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje zbadała postawy internautów wobec przestępstw internetowych względem dzieci. Jak wynika z raportu „Zagrożenia wobec dzieci w internecie”, co trzeci internauta (33 proc.) uważa, iż publikowanie treści pornograficznych w sposób łatwo dostępny dla dzieci to zjawisko bardzo częste w internecie.


Do głównych zagrożeń internauci zaliczyli rozpowszechnianie treści pornograficznych i brutalnych w sposób łatwo dostępny dla dzieci – ponad połowa respondentów jest zdania, że występują one często lub bardzo często.

Wykres. Jak często według internautów występują zjawiska zagrażające dzieciom w polskim internecie?
N=974 – losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali te pytania (ok. połowa próby).
Źródło: Gemius SA, „Zagrożenia wobec dzieci w internecie”, gemiusReport, wrzesień 2008


Co trzeci badany uważa, że wykorzystywanie wizerunku dziecka bez jego zgody czy publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania w sposób łatwo dostępny to zjawiska szeroko rozpowszechnione w internecie. Co czwarty jest zdania, że przemoc słowna wobec najmłodszych internautów oraz celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom występuje często lub bardzo często.

Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie
Co piąty internauta uważa, iż oglądanie, gromadzenie, publikowanie i przesyłanie dziecięcej pornografii zdarza się często lub bardzo często w internecie. Prawie dwukrotnie więcej respondentów jest zdania, że te zjawiska występują rzadko, bardzo rzadko lub wręcz nigdy. Podobnie kształtują się wyniki dla nakłaniania dzieci przez dorosłych do spotkań w celach seksualnych. Co ciekawe, zarówno w przypadku pornografii dziecięcej, jak i pedofilii co trzeci badany deklaruje brak wiedzy na temat skali występowania tych zagrożeń.

Czy walka z zagrożeniami może być skuteczna?
Opinie internautów na temat efektywnego przeciwdziałania zjawiskom uznanym za zagrażające młodym internautom są zróżnicowane. Odsetek osób twierdzących, że niebezpieczeństwa te da się skutecznie zwalczać waha się od 39 proc. w przypadku przemocy słownej do 52 proc. dla publikowania tekstów promujących pedofilię.

Ponad połowa (57 proc.) respondentów uważa, że techniczne możliwości ustalenia przez policję personaliów sprawców przestępstw internetowych są wystarczające do ich ścigania. Co czwarty użytkownik sieci jest zdania, że sprawcy przestępstw przeważnie pozostają bezkarni.

Więcej informacji na temat badania znajdą Państwo w raporcie „Zagrożenia wobec dzieci w internecie” dostępnym na stronie Gemius. Tymczasem, tradycyjnie już zapraszam do zapoznania się z wynikami badania gemiusTraffic.

Z pozdrowieniami,
Karolina Skindel

 

 

Prezentowane dane dotyczą polskich i zagranicznych internautów łączących się z polskimi witrynami. Dane pochodzą z badania gemiusTraffic: http://www.gemius.pl.


Aktualne oraz archiwalne informacje dostępne są również na stronie http://www.ranking.pl. W przypadku pytań, uwag, propozycji prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@ranking.pl - chętnie służymy pomocą i wyjaśnieniami.

Zapraszam do zapoznania się z danymi z ostatniego tygodnia: 11 XI 2008 - 17 XI 2008.
W tej edycji rankingu znajdują się następujące zestawienia:

 

 • Systemy operacyjne
 • Przeglądarki
 • Rozdzielczości monitorów
 • Głębia kolorów
 • Województwa, z których łączą się internauci
 • Państwa, z których łączą się internauci
 • Wyszukiwarki-domeny
 • Wyszukiwarki-silniki
 • Katalogi
 • Cookies
 • Rozkład próby

 • W nawiasie podana jest zmiana w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
   
  Systemy operacyjne


     Polscy internauci
  1  Windows XP
  85.8%  (-0.4%)
  2  Windows Vista
  11.8%  (+0.5%)
  3  Windows 2000
  0.7%   
  4  Windows 98
  0.7%   
  5  Linux
  0.4%   
  6  MacOS X
  0.3%   
  7  Windows ME
  0.1%   
    próba: Odsłony 8 280 985 384 

     Internauci z zagranicy
  1  Windows XP
  70.8%  (-0.1%)
  2  Windows Vista
  23.1%  (+0.3%)
  3  MacOS X
  2.1%   
  4  Windows 2000
  1.9%  (-0.1%)
  5  Windows 2003
  0.8%  (-0.1%)
  6  Linux
  0.8%   
  7  Windows 98
  0.2%  (-0.1%)
   
  Grupy systemów


     Polscy internauci
  1  Windows
  99.2%  (-0.1%)
  2  Unix
  0.7%   
  3  MacOS
  0.3%   
    próba: Odsłony 8 280 985 384 

     Internauci z zagranicy
  1  Windows
  97.1%   
  2  Unix
  2.8%  (-0.1%)
  3  MacOS
  2.1%   

  MacOS X zaliczany jest zarówno do grupy MacOS, jak i Unix, ponieważ jest to system MacOS bazujący na Uniksie.

   
  Przeglądarki


     Polscy internauci
  1  Firefox 3.x
  27.9%  (+0.5%)
  2  MSIE 6.x
  26.7%  (-0.5%)
  3  MSIE 7.x
  23.6%  (-0.1%)
  4  Firefox 2.x
  12.3%  (-0.1%)
  5  Opera 9.x
  7.0%  (+0.1%)
  6  Firefox 1.x
  1.0%   
  7  Chrome
  0.4%   
    próba: Odsłony 8 287 912 960 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE 7.x
  33.7%  (+0.2%)
  2  MSIE 6.x
  25.1%  (-0.4%)
  3  Firefox 3.x
  23.8%  (+0.2%)
  4  Firefox 2.x
  8.4%  (-0.2%)
  5  Opera 9.x
  4.9%  (+0.1%)
  6  Safari 3.x
  1.4%   
  7  Chrome
  0.8%   
   
  Grupy przeglądarek


     Polscy internauci
  1  MSIE
  50.6%  (-0.4%)
  2  Firefox
  41.1%  (+0.2%)
  3  Opera
  7.1%  (+0.2%)
  4  Chrome
  0.4%   
  5  Safari
  0.3%   
  6  Mozilla
  0.2%   
    próba: Odsłony 8 287 912 960 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE
  59.3%  (-0.2%)
  2  Firefox
  32.8%   
  3  Opera
  4.9%   
  4  Safari
  1.5%   
  5  Chrome
  0.8%   
  6  Mozilla
  0.2%   
   
  Silniki przeglądarek


     Polscy internauci
  1  MSIE
  50.6%  (-0.4%)
  2  Gecko
  41.4%  (+0.2%)
  3  Opera
  7.2%  (+0.2%)
  4  WebKit & KHTML
  0.7%   
    próba: Odsłony 8 287 912 960 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE
  59.3%  (-0.2%)
  2  Gecko
  33.1%   
  3  Opera
  5.0%  (+0.1%)
  4  WebKit & KHTML
  2.4%  (+0.1%)
   
  Rozdzielczości


     Polscy internauci
  1  1024x768
  41.5%  (-0.5%)
  2  1280x1024
  18.0%  (-0.4%)
  3  1280x800
  17.7%  (+0.8%)
  4  1152x864
  6.1%  (-0.1%)
  5  1440x900
  5.7%  (+0.1%)
  6  1680x1050
  3.1%  (+0.1%)
  7  1280x960
  2.4%  (-0.1%)
    próba: Odsłony 8 202 108 008 

     Internauci z zagranicy
  1  1024x768
  30.0%  (+0.1%)
  2  1280x800
  28.3%  (+0.3%)
  3  1280x1024
  16.2%  (-0.3%)
  4  1440x900
  9.1%  (-0.1%)
  5  1680x1050
  4.3%  (+0.1%)
  6  1152x864
  2.9%  (-0.1%)
  7  800x600
  1.9%   
   
  Głębia kolorów


     Polscy internauci
  1  32 bity
  95.3%   
  2  16 bitów
  3.4%  (-0.1%)
  3  24 bity
  1.2%   
    próba: Odsłony 8 202 106 697 

     Internauci z zagranicy
  1  32 bity
  91.9%  (+0.1%)
  2  16 bitów
  4.5%  (-0.1%)
  3  24 bity
  3.5%   
  4  8 bitów
  0.1%   
   
  Województwa


     Polscy internauci
  1  mazowieckie
  21.7%  (-0.2%)
  2  śląskie
  13.4%  (+0.2%)
  3  małopolskie
  8.9%  (-0.2%)
  4  wielkopolskie
  8.7%  (+0.1%)
  5  dolnośląskie
  7.7%   
  6  łódzkie
  6.8%   
  7  pomorskie
  5.9%   
    próba: Odsłony 6 716 532 938 
   
  Państwa


     Internauci z zagranicy
  1  Wielka Brytania
  23.3%  (-0.5%)
  2  Niemcy
  16.7%  (+0.4%)
  3  Stany Zjednoczone
  11.7%  (-0.3%)
  4  Irlandia
  6.6%  (+0.1%)
  5  Holandia
  3.7%   
  6  Francja
  3.5%  (-0.1%)
  7  Norwegia
  2.7%  (+0.1%)
   
  Wyszukiwarki-domeny


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  google.com
  92.6%  (+0.3%)
  87.8%  (-0.5%)
  2  wp.pl
  2.2%  (-0.3%)
  1.4%   
  3  msn.com
  1.7%  (-0.1%)
  3.4%  (+0.3%)
  4  onet.pl
  1.6%  (+0.2%)
  1.7%  (-0.3%)
  5  interia.pl
  0.6%  (-0.1%)
  0.9%  (+0.1%)
  6  szukacz.pl
  0.5%  (+0.1%)
  0.1%  (+0.1%)
  7  yahoo.com
  0.3%   
  2.3%  (+0.3%)
   
  Wyszukiwarki-silniki


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  Google
  95.2%  (+0.3%)
  91.4%  (-0.7%)
  2  NetSprint
  2.3%  (-0.2%)
  1.6%  (+0.1%)
  3  MSN
  1.7%  (-0.1%)
  3.5%  (+0.4%)
  4  Szukacz
  0.5%  (+0.1%)
  0.1%  (+0.1%)
  5  Yahoo
  0.3%   
  2.3%  (+0.3%)
   
  Katalogi


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  katalog.onet.pl
  43.2%  (-0.5%)
  35.4%  (-0.6%)
  2  katalog.wp.pl
  27.7%  (-0.1%)
  23.2%  (+2.5%)
  3  start24.pl
  7.0%  (-0.1%)
  9.6%  (-1.2%)
  4  directory.google.com
  5.5%  (-0.5%)
  6.3%  (-1.5%)
  5  webwweb.pl
  2.8%  (+0.1%)
  2.5%   
  6  dmoz.org
  2.4%  (+1.4%)
  4.4%  (+2.0%)
  7  hoga.pl
  1.6%   
  1.3%  (-0.1%)
   
  Cookies


     Polscy internauci
  1  akceptacja cookies
  98.7%   
  2  odrzucenie cookies
  1.3%   

     Internauci z zagranicy
  1  akceptacja cookies
  97.0%  (+0.1%)
  2  odrzucenie cookies
  3.0%  (-0.1%)
   
  Rozkład próby


    
  1  Liczba odsłon (krajowe)
  91.3%  (+0.4%)
  2  Liczba odsłon (zagraniczne)
  8.7%  (-0.4%)

  Legenda:
  Odsłona - zdarzenie polegające na obejrzeniu przez internautę strony, w kodzie której umieszczono skrypt zliczający badania gemiusTraffic.
  Więcej >>

  Szczegółowe informacje o sposobie obliczania rankingów dostępne są w serwisie http://ranking.pl/meth.php.

  Zachęcamy do wykorzystania danych ze statystyk, które publikujemy w newsletterze i w serwisie Ranking.pl. W przypadku cytowania wyników badania gemiusTraffic, prosimy o każdorazowe podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie:
  "Źródło: Gemius SA, gemiusTraffic, dd/mm/rr - dd/mm/rr".
  Przy wykorzystaniu wyników badania w internecie, prosimy o dodatkowe podanie linku do naszego serwisu - www.ranking.pl.

  Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu, proszę wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://biuletyn.ranking.pl.