Drodzy Czytelnicy!

Udostępniając serwis Ranking.pl, pragnęliśmy przekazywać Państwu jak najbardziej precyzyjne i rzetelne dane opisujące polski rynek internetowy. Aby nadal w pełni spełniać to założenie, podjęliśmy kilka miesięcy temu decyzję o zmianie metodyki obliczania prezentowanych danych. Ze względu na coraz szerzej opisywany problem kasowalności plików cookie, postanowiliśmy przyjąć jako podstawę tworzenia rankingów liczbę odsłon w miejsce stosowanej dotychczas liczby użytkowników (cookies). Pierwszym krokiem była zmiana sposobu obliczania statystyk dotyczących polskich internautów odwiedzających objęte badaniem polskie witryny. Począwszy od dnia dzisiejszego, zapraszamy do zapoznania się również z informacjami o zagranicznych użytkownikach łączących się z polskimi zasobami.

Statystyki zagranicznych internautów obliczane na podstawie liczby odsłon, które od dzisiaj znajdą Państwo w serwisie Ranking.pl, to rankingi systemów operacyjnych, przeglądarek, rozdzielczości monitorów i głębi kolorów oraz zestawienie obrazujące poziom akceptacji cookies. W obrębie tych rankingów pokazujemy następujące wartości:

1) Wyniki bazujące na procentowej liczbie odsłon dokonywanych przez internautów z zagranicy, korzystających z poszczególnych systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, itp.

Poszczególne rankingi obliczane są w taki sam sposób, jak ranking państw. Przykładowo, ranking systemów operacyjnych jest tworzony na podstawie procentowej liczby odsłon dokonywanych na poszczególnych badanych witrynach przez użytkowników poszczególnych systemów operacyjnych. Z uzyskanych w ten sposób procentowych liczb dla każdego systemu obliczana jest średnia arytmetyczna, która stanowi wynik tego systemu w rankingu.

Dodatkowo, dla każdego uzyskanego wyniku podajemy następujące liczby:

- Odchylenie standardowe – pokazuje, jak szeroko wartości danej wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza jest wartość odchylenia, tym bardziej obserwacje są skupione wokół średniej.

- Błąd standardowy – czyli odchylenie standardowe dla rozkładu średniej z próby. Mówi o tym, jak szeroko wartości średnich wyliczone z różnych prób byłyby rozrzucone wokół „prawdziwej” średniej.

2) Wykres histogram pokazujący, w jaki sposób rozkłada się liczba odsłon dokonywanych przez użytkowników danego produktu (np. systemu operacyjnego) lub ustawienia (np. rozdzielczości monitora) na witrynach.

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z danymi. W przypadku pytań lub uwag, bardzo proszę o wiadomość - chętnie służymy dalszymi informacjami i objaśnieniami.

Monika Bobran
Gemius SA
http://www.gemius.pl

PS: Chciałabym przeprosić za nieścisłość, która pojawiła się w ostatnim biuletynie i na którą zwrócił nam uwagę jeden z Czytelników. Biuletyn zawierał informację o tym, że z funkcji Google Web History mogą skorzystać posiadacze konta Gmail - w rzeczywistości z tej funkcji mogą korzystać wszyscy posiadacze konta Google.

 

Prezentowane dane dotyczą polskich i zagranicznych internautów łączących się z polskimi witrynami. Dane pochodzą z badania gemiusTraffic: http://www.gemius.pl.


Aktualne oraz archiwalne informacje dostępne są również na stronie http://www.ranking.pl. W przypadku pytań, uwag, propozycji prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@ranking.pl - chętnie służymy pomocą i wyjaśnieniami.

Zapraszam do zapoznania się z danymi z ostatniego tygodnia: 7.VIII.2007 - 13.VIII.2007.
W tej edycji rankingu znajdują się następujące zestawienia:

 

 • Systemy operacyjne
 • Przeglądarki
 • Rozdzielczości monitorów
 • Głębia kolorów
 • Województwa, z których łączą się internauci
 • Państwa, z których łączą się internauci
 • Wyszukiwarki-domeny
 • Wyszukiwarki-silniki
 • Katalogi
 • Cookies
 • Rozkład próby

 • W nawiasie podana jest zmiana w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
   
  Systemy operacyjne


     Polscy internauci
  1  Windows XP
  91.8%   
  2  Windows 98
  2.9%   
  3  Windows 2000
  1.9%  (-0.1%)
  4  Windows Vista
  1.8%  (+0.1%)
  5  Windows ME
  0.5%   
  6  Linux
  0.5%   
  7  MacOS X
  0.2%   
    próba: Odsłony 4 453 904 795 

     Internauci z zagranicy
  1  Windows XP
  83.7%  (-0.1%)
  2  Windows Vista
  7.1%  (+0.5%)
  3  Windows 2000
  4.4%   
  4  MacOS X
  1.4%   
  5  Windows 2003
  1.0%   
  6  Windows 98
  0.9%   
  7  Linux
  0.8%  (-0.5%)
   
  Grupy systemów


     Polscy internauci
  1  Windows
  99.3%   
  2  Unix
  0.7%   
  3  MacOS
  0.2%   
    próba: Odsłony 4 453 904 795 

     Internauci z zagranicy
  1  Windows
  97.6%  (+0.3%)
  2  Unix
  2.3%  (-0.4%)
  3  MacOS
  1.5%  (+0.1%)
   
  Przeglądarki


     Polscy internauci
  1  MSIE 6.x
  51.7%  (-0.3%)
  2  Firefox 2.x
  27.5%  (+0.4%)
  3  MSIE 7.x
  9.5%  (+0.1%)
  4  Opera 9.x
  5.6%  (+0.1%)
  5  Firefox 1.x
  3.9%  (-0.1%)
  6  MSIE 5.x
  0.6%   
  7  Mozilla 1.x
  0.5%   
    próba: Odsłony 4 454 825 524 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE 6.x
  47.2%  (-0.1%)
  2  MSIE 7.x
  22.9%  (+0.7%)
  3  Firefox 2.x
  21.2%  (-0.6%)
  4  Opera 9.x
  3.3%   
  5  Firefox 1.x
  2.6%  (-0.1%)
  6  Safari 2.x
  0.8%   
  7  MSIE 5.x
  0.5%   
   
  Grupy przeglądarek


     Polscy internauci
  1  MSIE
  61.8%  (-0.2%)
  2  Firefox
  31.4%  (+0.3%)
  3  Opera
  5.9%   
  4  Mozilla
  0.5%   
  5  Safari
  0.1%   
    próba: Odsłony 4 454 825 524 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE
  70.6%  (+0.6%)
  2  Firefox
  23.9%  (-0.7%)
  3  Opera
  3.5%  (-0.1%)
  4  Safari
  1.0%  (+0.1%)
  5  Mozilla
  0.4%  (+0.1%)
  6  Netscape
  0.2%   
   
  Silniki przeglądarek


     Polscy internauci
  1  MSIE
  61.8%  (-0.2%)
  2  Gecko
  32.1%  (+0.3%)
  3  Opera
  6.0%  (+0.1%)
  4  KHTML
  0.1%   
    próba: Odsłony 4 454 825 524 

     Internauci z zagranicy
  1  MSIE
  70.6%  (+0.6%)
  2  Gecko
  24.5%  (-0.6%)
  3  Opera
  3.7%  (-0.1%)
  4  KHTML
  1.0%   
   
  Rozdzielczości


     Polscy internauci
  1  1024x768
  56.8%  (-0.2%)
  2  1280x1024
  18.1%   
  3  1280x800
  6.8%  (+0.1%)
  4  1152x864
  6.6%   
  5  800x600
  6.3%  (-0.1%)
  6  1280x960
  1.8%   
  7  1440x900
  1.3%  (+0.1%)
    próba: Odsłony 4 378 866 041 

     Internauci z zagranicy
  1  1024x768
  43.9%  (-0.1%)
  2  1280x800
  18.4%  (+0.3%)
  3  1280x1024
  18.2%  (+0.1%)
  4  800x600
  4.5%  (+0.1%)
  5  1440x900
  4.1%  (+0.1%)
  6  1152x864
  3.5%   
  7  1680x1050
  1.6%  (+0.1%)
   
  Głębia kolorów


     Polscy internauci
  1  32 bity
  92.3%  (+0.1%)
  2  16 bitów
  5.8%  (-0.1%)
  3  24 bity
  1.8%   
    próba: Odsłony 4 378 867 257 

     Internauci z zagranicy
  1  32 bity
  90.2%  (+0.6%)
  2  16 bitów
  7.2%  (-0.6%)
  3  24 bity
  2.4%   
  4  8 bitów
  0.2%   
   
  Województwa


     Polscy internauci
  1  mazowieckie
  17.2%  (-0.1%)
  2  śląskie
  14.6%  (+0.1%)
  3  wielkopolskie
  9.6%  (+0.1%)
  4  małopolskie
  8.6%  (+0.1%)
  5  dolnośląskie
  8.3%   
  6  łódzkie
  7.2%  (+0.1%)
  7  pomorskie
  6.3%   
    próba: Odsłony 3 910 165 201 
   
  Państwa


     Internauci z zagranicy
  1  Wielka Brytania
  21.3%  (+0.2%)
  2  Niemcy
  17.5%  (+0.7%)
  3  Stany Zjednoczone
  15.8%  (-1.2%)
  4  Irlandia
  6.1%  (+0.1%)
  5  Francja
  3.5%   
  6  Holandia
  3.1%  (+0.4%)
  7  Szwecja
  2.9%  (+0.1%)
   
  Wyszukiwarki-domeny


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  google.com
  86.4%  (-0.2%)
  83.2%  (+0.5%)
  2  onet.pl
  5.7%  (-0.1%)
  4.7%  (-0.2%)
  3  wp.pl
  4.4%  (+0.3%)
  2.3%  (-0.4%)
  4  interia.pl
  1.0%  (-0.1%)
  1.0%   
  5  msn.com
  1.0%  (+0.1%)
  4.4%  (+0.6%)
  6  szukacz.pl
  0.6%   
  0.1%  (-0.1%)
  7  yahoo.com
  0.2%  (-0.1%)
  2.2%  (-0.1%)
   
  Wyszukiwarki-silniki


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  Google
  87.6%  (-0.3%)
  85.1%  (+0.3%)
  2  Morfeo
  5.7%  (-0.1%)
  4.7%  (-0.2%)
  3  NetSprint
  4.6%  (+0.2%)
  2.5%  (-0.5%)
  4  MSN
  1.0%  (+0.1%)
  4.4%  (+0.6%)
  5  Szukacz
  0.6%   
  0.1%  (-0.1%)
  6  Yahoo
  0.3%   
  2.2%  (-0.1%)
   
  Katalogi


     Polscy internauciInternauci z zagranicy
  1  katalog.onet.pl
  40.8%  (-0.7%)
  36.7%  (-2.4%)
  2  katalog.wp.pl
  23.2%  (+0.9%)
  18.4%  (+0.8%)
  3  directory.google.com
  11.1%  (-0.6%)
  12.6%  (-1.6%)
  4  start24.pl
  5.0%   
  7.1%  (-0.4%)
  5  startowy.com
  2.6%  (+0.1%)
  1.7%  (+0.6%)
  6  dmoz.org
  2.4%  (+0.3%)
  1.5%  (+0.1%)
  7  hoga.pl
  2.3%  (+0.4%)
  1.0%  (-1.2%)
   
  Cookies


     Polscy internauci
  1  akceptacja cookies
  98.5%   
  2  odrzucenie cookies
  1.5%   

     Internauci z zagranicy
  1  akceptacja cookies
  96.8%  (-0.1%)
  2  odrzucenie cookies
  3.2%  (+0.1%)
   
  Rozkład próby


    
  1  Liczba odsłon (krajowe)
  89.5%  (-0.3%)
  2  Liczba odsłon (zagraniczne)
  10.4%  (+0.2%)

  Legenda:
  Odsłona - zdarzenie polegające na obejrzeniu przez internautę strony, w kodzie której umieszczono skrypt zliczający badania gemiusTraffic.
  Więcej >>

  Szczegółowe informacje o sposobie obliczania rankingów dostępne są w serwisie ranking.pl

  Zachęcamy do wykorzystania danych ze statystyk, które publikujemy w newsletterze i w serwisie Ranking.pl. W przypadku cytowania wyników badania gemiusTraffic, prosimy o każdorazowe podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie:
  "Źródło: Gemius SA, gemiusTraffic, dd/mm/rr - dd/mm/rr".
  Przy wykorzystaniu wyników badania w internecie, prosimy o dodatkowe podanie linku do naszego serwisu - www.ranking.pl.

  Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu, proszę wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://biuletyn.ranking.pl