Drodzy Czytelnicy!

W biuletynie dwa tygodnie temu przekazaliśmy Państwu informacje o tym, że rozważamy możliwość zmiany metodologii prezentowanych rankingów. W miejsce liczby użytkowników identyfikowanych na podstawie plików cookie, która jest bazą obliczania większości rankingów, planujemy wprowadzić liczbę użytkowników identyfikowanych na podstawie jedynie tych plików cookie, u których stwierdziliśmy co najmniej 24-godzinny okres „życia”.

Już w poprzednim newsletterze wspomnieliśmy o tym, że wyniki uzyskiwane na podstawie tych dwóch metodologii nieco się różnią. Dziś pragniemy przedstawić Czytelnikom obszerniejsze porównanie statystyk dotyczących systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych. Porównujemy dane obliczone na podstawie użytkowników (cookies), które można znaleźć również w serwisie Ranking.pl oraz dane dotyczące użytkowników rozpoznawanych na podstawie 24-godzinnych cookies.

Alternatywną metodą uzyskania informacji o najpopularniejszych przeglądarkach i systemach jest analiza liczby odsłon dokonywanych przez ich użytkowników. Zestawienie w dzisiejszym biuletynie uzupełniają wyniki uzyskane w ten właśnie sposób. Uwzględnione zostały odsłony „cookie” i „non-cookie”, czyli zarówno odsłony dokonywane przez internautów, których przeglądarki obsługują cookies, jak i przez tych, którzy zablokowali obsługę cookies w swoich przeglądarkach.

Dane pochodzą z ostatniego badanego tygodnia: 13-19 czerwca. W tabelach pokazywane są wartości procentowe. Zamieszczamy wyniki zarówno odnoszące się do internautów łączących się z Polski i z zagranicy, a także do wszystkich internautów.


Jak wspominaliśmy już w poprzednim biuletynie, w rankingu obliczanym na podstawie 24-godzinnych cookies udział Internet Explorera jest wyższy w porównaniu z obecnie prezentowanymi statystykami, a udział przeglądarek alternatywnych – niższy.

Jednak przeglądarki opcjonalne wobec MSIE „tracą” również, kiedy za podstawę obliczeń przyjmiemy odsłony. Przykładowo, udział Firefoksa 1.x wśród polskich użytkowników (cookies) równy był w ostatnim tygodniu 21,9 proc., natomiast udział tej przeglądarki w liczbie odsłon dokonywanych przez polskich internautów wynosił 20,5 proc.


W statystykach obliczanych dotychczasową metodą zauważyliśmy gwałtowny wzrost poziomu wykorzystania Linuksa wśród użytkowników (cookies) z zagranicy, który, jak się okazało, spowodowany był wysokim ruchem generowanym z dwóch klas IP komputerów w Stanach Zjednoczonych, o czym informowaliśmy w poprzednim biuletynie. Wydarzenie to stało się impulsem do rozważenia zmiany sposobu obliczania statystyk.

Kiedy za podstawę obliczenia przyjęto 24-godzinne cookies, udział Linuksa w liczbie zagranicznych użytkowników wyniósł 0,6 proc. Taki sam wynik uzyskaliśmy, analizując liczbę odsłon dokonywanych przez zagranicznych internautów.

W porównaniu z obecnymi statystykami, w rankingu liczonym na podstawie liczby odsłon poziom wykorzystania Linuksa okazuje się być niższy także w grupie internautów z naszego kraju. Udział systemu w liczbie polskich użytkowników (cookies) wynosił w badanym okresie 0,9 proc., podczas gdy udział w liczbie odsłon generowanych przez internautów z Polski równy był 0,6 proc. Natomiast zauważamy znacznie większy poziom wykorzystania lidera rankingu – Windows XP. Jego udział w liczbie polskich użytkowników (cookies) to 81,6 proc., a w liczbie odsłon – 85,7 proc.

Zachęcamy do analizy liczb - czekamy na Państwa pytania i komentarze. W najbliższym czasie przekażemy informacje, jakiego typu dane będą co tydzień pojawiać się na stronach serwisu Ranking.pl oraz w biuletynie.

Monika Bobran
Gemius SA
http://www.gemius.pl

 

Prezentowane dane dotyczą użytkowników (cookies) odwiedzających polskie witryny. Podajemy oddzielne statystyki dotyczące użytkowników łączących się z obszaru Polski i z zagranicy oraz wspólne dla wszystkich użytkowników.
Dane pochodzą z badania gemiusTraffic: http://www.gemius.pl.

 
Aktualne oraz archiwalne informacje dostępne są również na stronie http://www.ranking.pl. W przypadku pytań, uwag, propozycji prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@ranking.pl - chętnie służymy pomocą i wyjaśnieniami.

Zapraszam do zapoznania się z danymi z ostatniego tygodnia: 13.VI.2006 - 19.VI.2006.
W tej edycji rankingu znajdują się następujące zestawienia:

 • Systemy operacyjne
 • Przeglądarki
 • Rozdzielczości monitorów
 • Głębia kolorów
 • Województwa, z których łączą się internauci
 • Państwa, z których łączą się internauci
 • Wyszukiwarki-domeny
 • Wyszukiwarki-silniki
 • Katalogi
 • Cookies

 • W nawiasie podana jest zmiana w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
   
  Systemy operacyjne


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  Windows XP
  81.6%  (+1.1%)
  83.8%  (-0.3%)
  82.1%  (+0.8%)
  2  Windows 98
  10.1%  (-0.6%)
  2.9%  (-0.1%)
  8.7%  (-0.5%)
  3  Windows 2000
  4.6%  (-0.3%)
  7.2%  (-0.2%)
  5.1%  (-0.3%)
  4  Windows ME
  1.6%   
  1.0%   
  1.5%   
  5  Linux
  0.9%   
  3.1%  (+0.7%)
  1.4%  (+0.1%)
  6  Windows 2003
  0.3%   
  0.5%   
  0.3%   
  7  Windows NT
  0.3%   
  0.3%   
  0.3%   
  8  MacOS X
  0.2%   
  0.8%   
  0.3%   
  9  Windows 95
  0.2%   
  0.1%   
  0.2%   
  10  Windows CE
  0.0%   
  0.1%   
  0.0%   
  11  MacOS
  0.0%   
  0.1%   
  0.0%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 681 633  2 908 665  14 661 871 
   
  Grupy systemów

      Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1Windows
  98.8%   
  95.9%  (-0.7)%
  98.3%  (-0.1)%
  2Unix
  1.1%  (-0.1)%
  4.0%  (+0.7)%
  1.7%  (+0.1)%
  3MacOS
  0.2%   
  0.8%   
  0.3%  (-0.1)%
    próba: użytkowników (cookies) 11 681 633 2 908 665 14 661 871 
   
  Przeglądarki


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  MSIE 6.x
  65.6%  (-0.9%)
  74.8%  (-0.9%)
  67.4%  (-0.9%)
  2  Firefox 1.x
  21.9%  (+1.0%)
  18.3%  (+0.9%)
  21.2%  (+0.9%)
  3  Opera 8.x
  6.5%  (+0.2%)
  2.1%   
  5.6%  (+0.2%)
  4  MSIE 5.x
  3.2%  (-0.3%)
  1.5%  (-0.1%)
  2.8%  (-0.3%)
  5  Mozilla 1.x
  1.0%   
  0.6%   
  0.9%   
  6  Opera 7.x
  0.7%   
  0.2%   
  0.6%   
  7  MSIE 7.x
  0.3%   
  1.1%  (+0.1%)
  0.4%   
  8  Opera 9.x
  0.3%   
  0.2%   
  0.3%   
  9  Netscape 7.x
  0.1%   
  0.3%   
  0.1%   
  10  Netscape 8.x
  0.1%   
  0.2%   
  0.1%   
  11  MSIE 4.x
  0.1%   
  0.1%   
  0.1%   
  12  Firefox 0.x
  0.1%   
  0.1%   
  0.1%   
  13  Mac MSIE 5.x
  0.1%   
  0.2%   
  0.1%   
  14  Safari 2.x
  0.1%   
  0.2%   
  0.1%   
  15  Netscape 4.x
  0.0%   
  0.1%   
  0.1%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 689 862  2 910 958  14 672 387 
   
  Silniki przeglądarek

      Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1MSIE
  69.1%  (-1.3)%
  77.4%  (-0.9)%
  70.8%  (-1.1)%
  2Gecko
  23.2%  (+1.0)%
  19.5%  (+0.9)%
  22.5%  (+1.0)%
  3Opera
  7.4%  (+0.2)%
  2.5%   
  6.4%  (+0.1)%
  4KHTML
  0.1%   
  0.3%   
  0.1%   
  5Netscape
  0.0%   
  0.1%   
  0.1%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 689 862 2 910 958 14 672 387 
   
  Grupy przeglądarek

      Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1MSIE
  69.1%  (-1.3)%
  77.4%  (-0.9)%
  70.8%  (-1.1)%
  2Firefox
  22.0%  (+1.0)%
  18.3%  (+0.9)%
  21.3%  (+1.0)%
  3Opera
  7.4%  (+0.3)%
  2.5%   
  6.4%  (+0.2)%
  4Mozilla
  1.0%   
  0.6%   
  0.9%   
  5Netscape
  0.3%   
  0.6%   
  0.3%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 689 862 2 910 958 14 672 387 
   
  Rozdzielczości


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  1024x768
  70.2%  (+0.4%)
  69.0%  (+0.4%)
  70.0%  (+0.4%)
  2  1280x1024
  14.5%  (+0.1%)
  17.7%   
  15.2%  (+0.1%)
  3  800x600
  14.5%  (-0.4%)
  11.6%  (-0.4%)
  14.0%  (-0.4%)
  4  1600x1200
  0.5%   
  1.4%   
  0.7%   
  5  640x480
  0.2%   
  0.2%   
  0.2%   
  6  Niestandardowe
  0.1%   
  0.1%   
  0.1%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 599 249  2 874 989  14 545 502 
   
  Głębia kolorów


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  32 bity
  84.5%  (+0.8%)
  82.3%  (-0.3%)
  84.0%  (+0.6%)
  2  16 bitów
  11.8%  (-0.6%)
  11.2%  (-0.2%)
  11.7%  (-0.5%)
  3  24 bity
  3.4%  (-0.2%)
  6.1%  (+0.6%)
  3.9%   
  4  8 bitów
  0.3%   
  0.3%   
  0.3%   
    próba: użytkowników (cookies) 11 603 944  2 876 121  14 551 345 
   
  Województwa


     Polscy internauci
  1  mazowieckie
  20.1%  (-0.2%)
  2  śląskie
  14.7%   
  3  wielkopolskie
  9.8%  (-0.1%)
  4  małopolskie
  8.3%   
  5  dolnośląskie
  7.9%   
  6  łódzkie
  6.8%  (+0.1%)
  7  pomorskie
  6.5%  (+0.1%)
  8  lubelskie
  5.7%   
  9  kujawsko-pomorskie
  4.3%   
  10  zachodniopomorskie
  4.3%  (+0.1%)
  11  podkarpackie
  3.6%   
  12  warmińsko-mazurskie
  2.9%   
  13  podlaskie
  2.1%   
  14  lubuskie
  1.3%   
  15  opolskie
  1.0%   
    próba: użytkowników (cookies) 10 825 962 
   
  Państwa


     Internauci z zagranicy
  1  Stany Zjednoczone
  23.6%  (+0.6%)
  2  Niemcy
  13.6%  (+0.5%)
  3  Wielka Brytania
  13.4%  (+0.4%)
  4  Francja
  4.1%   
  5  Kanada
  3.0%   
  6  Holandia
  2.8%  (+0.1%)
  7  Włochy
  2.7%  (-0.1%)
  8  Hiszpania
  2.4%   
  9  Irlandia
  2.1%  (+0.1%)
  10  Szwecja
  1.9%   
  11  Turcja
  1.7%  (-0.2%)
  12  Belgia
  1.7%   
  13  Czechy
  1.5%  (-0.1%)
  14  Brazylia
  1.3%  (-0.1%)
  15  Australia
  1.3%   
    próba: użytkowników (cookies) 2 925 483 
   
  Wyszukiwarki-domeny


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  google.com
  78.9%   
  77.7%  (-0.7%)
  78.3%  (-0.4%)
  2  onet.pl
  8.9%  (-0.7%)
  6.9%  (-0.7%)
  8.7%  (-0.5%)
  3  wp.pl
  8.1%  (+0.5%)
  4.9%  (+0.6%)
  7.9%  (+0.6%)
  4  msn.com
  1.4%  (+0.2%)
  3.3%  (+0.4%)
  1.7%  (+0.2%)
  5  interia.pl
  1.2%  (-0.1%)
  1.6%  (+0.2%)
  1.2%  (-0.1%)
  6  yahoo.com
  0.5%  (+0.1%)
  2.6%  (+0.1%)
  0.8%  (+0.1%)
  7  altavista.com
  0.2%   
  1.0%  (-0.1%)
  0.4%   
  8  szukacz.pl
  0.4%   
  0.2%   
  0.3%  (+0.1%)
  9  netsprint.pl
  0.3%   
  0.2%  (+0.1%)
  0.3%  (+0.1%)
  10  o2.pl
  0.2%   
  0.2%  (+0.1%)
  0.2%   
  11  alltheweb.com
  0.0%   
  0.1%   
  0.0%   
  12  emulti.pl
  0.0%   
  0.1%   
  0.0%   
   
  Wyszukiwarki-silniki


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  Google
  80.1%  (-0.2%)
  80.1%  (-0.5%)
  79.5%  (-0.5%)
  2  OnetSzukaj
  8.9%  (-0.7%)
  6.9%  (-0.7%)
  8.6%  (-0.5%)
  3  NetSprint
  8.7%  (+0.5%)
  5.4%  (+0.8%)
  8.4%  (+0.6%)
  4  MSN
  1.4%  (+0.2%)
  3.3%  (+0.4%)
  1.7%  (+0.2%)
  5  Yahoo
  0.5%  (+0.1%)
  2.7%  (+0.1%)
  0.8%  (+0.1%)
  6  Altavista
  0.2%   
  1.0%  (-0.1%)
  0.4%   
  7  Szukacz
  0.4%   
  0.2%   
  0.3%  (+0.1%)
  8  Askjeeves
  0.0%   
  0.2%   
  0.1%   
  9  Overture
  0.0%   
  0.1%   
  0.0%   
   
  Katalogi


     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  katalog.onet.pl
  39.2%  (+3.0%)
  36.3%  (+1.5%)
  39.3%  (+3.6%)
  2  katalog.wp.pl
  17.6%  (-9.8%)
  11.5%  (-10.0%)
  17.0%  (-10.1%)
  3  directory.google.com
  11.6%  (+2.0%)
  12.4%  (+2.7%)
  11.8%  (+2.2%)
  4  gazeta.pl
  8.0%  (+1.3%)
  12.1%  (+2.1%)
  8.1%  (+1.2%)
  5  start24.pl
  4.3%  (+0.8%)
  6.0%  (+0.6%)
  4.2%  (+0.7%)
  6  interia.pl
  4.1%  (+0.8%)
  4.0%  (+0.4%)
  4.2%  (+0.5%)
  7  dmoz.org
  2.9%  (+0.7%)
  3.8%  (+0.2%)
  3.1%  (+0.6%)
  8  startowy.com
  2.9%  (+0.5%)
  1.4%  (-0.1%)
  2.7%  (+0.3%)
  9  katalog.hoga.pl
  2.2%  (+0.1%)
  2.0%  (+0.3%)
  2.3%  (+0.3%)
  10  webwweb.pl
  1.6%  (+0.3%)
  1.6%  (+0.3%)
  1.6%  (+0.3%)
  11  gooru.pl
  1.0%  (-0.1%)
  1.1%  (+0.2%)
  1.1%   
  12  katalog.gery.pl
  1.0%  (+0.1%)
  1.0%   
  1.0%  (+0.1%)
  13  polska.pl
  0.7%  (+0.1%)
  1.8%  (+0.4%)
  0.7%  (+0.1%)
  14  katalog.region.com.pl
  0.5%   
  0.7%  (+0.3%)
  0.6%  (+0.1%)
  15  katalog.wow.pl
  0.6%  (-0.1%)
  0.3%  (+0.3%)
  0.6%  (-0.1%)
   
  Cookies

  Zestawienie określa procent odsłon, dokonywanych przez użytkowników akceptujących bądź odrzucających cookies.

     Polscy internauci Internauci z zagranicy Wszyscy internauci
  1  akceptacja cookies
  98.5%   
  97.2%  (-0.1%)
  98.4%  (-0.1%)
  2  odrzucenie cookies
  1.5%   
  2.8%  (+0.1%)
  1.6%  (+0.1%)

  Legenda:
  Użytkownik (cookie) - odwiedzający witrynę internauta, rozpoznawany na podstawie nadanego przeglądarce cookie.
  Więcej >>

  Szczegółowe informacje o sposobie obliczania rankingów dostępne są w serwisie ranking.pl

  Wykorzystanie powyższych materiałów w jakikolwiek sposób bez podania źródła: nazwy firmy Gemius SA oraz odnośnika do serwisu ranking.pl jest zabronione.

  Aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu, proszę wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://biuletyn.ranking.pl